Анализа женског предузетништва

Анализа женског предузетништва

Улога ППК БЛ: имплементатор

Трајање: 2011.

Опис: Пројекат је, уз подршку Британског савјета у БиХ, Комора провела с циљем:
1) ажурирања података о привредн