Analiza ženskog preduzetništva

Analiza ženskog preduzetništva

Uloga PPK BL: implementator

Trajanje: 2011.

Opis: Projekat je, uz podršku Britanskog savjeta u BiH, Komora provela s ciljem:
1) ažuriranja podataka o privrednim društvima čije su vlasnice ili suvlasnice, glavni menadžeri, tj. direktorice, zamjenice direktora ili rukovodioci glavnih organizacionih jedinica, žene, i
2) povezivanja, umrežavanja, zajedničkog nastupa na tržištu, odnosno jačanja konkurentnosti i unapređenja poslovanja ovih privrednih društava.

Nakon što su izvršena istraživanja i objedinjeni postojeći podaci, kreiran je anketni upitnik i započeta je aktivnost anketiranja preduzetnica. Nakon istraživanja i rada na terenu, prikupljeni podaci su analizirani i formirana je internet baza, te su rezultati prezentovani na završnoj konferenciji.

Rezultati projekta su bili i osnov za pripremu Programa rada Savjeta za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Banja Luka.

Rezultati: „PK Analiza ženskog preduzetništva“