Едукација

Један од задатака Коморе јесте перманентна едукација запослених у привреди у циљу унапређења људских ресурса, менаџерских вјештина и стицања других специјалистичких знања и вјештина ради повећања ефикасности привређивања и постизања бољих пословних резултата.

Обуку проводимо путем семинара, радионица, савјетовања, консултација и сл. из различитих области као што су, унапређење процеса производње, увођење и управљање стандардима квалитета, истраживање тржишта и развој маркетинга, родна сензибилизација, управљање пројектима, усавршавање вјештина преговарања, јавно–приватно партнерство  и др.

Едукација је намијењена привредницима, менаџерима, стручњацима различитих профила и  различитих нивоа руковођења и свима који хоће да уче и усвајају нова знања напредујући у струци и доприносећи развоју привреде и друштва у цјелини.

ППК БЛ – СЕКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Нада Будиша, Самостални стручни сарадник за едукацију и женско предузетништво
Тел/факс
: +387 51/ 493 105
GSM: +387 65/636-404
E-mail