Edukacija

Jedan od zadataka Komore jeste permanentna edukacija zaposlenih u privredi u cilju unapređenja ljudskih resursa, menadžerskih vještina i sticanja drugih specijalističkih znanja i vještina radi povećanja efikasnosti privređivanja i postizanja boljih poslovnih rezultata.

Obuku provodimo putem seminara, radionica, savjetovanja, konsultacija i sl. iz različitih oblasti kao što su, unapređenje procesa proizvodnje, uvođenje i upravljanje standardima kvaliteta, istraživanje tržišta i razvoj marketinga, rodna senzibilizacija, upravljanje projektima, usavršavanje vještina pregovaranja, javno–privatno partnerstvo  i dr.

Edukacija je namijenjena privrednicima, menadžerima, stručnjacima različitih profila i  različitih nivoa rukovođenja i svima koji hoće da uče i usvajaju nova znanja napredujući u struci i doprinoseći razvoju privrede i društva u cjelini.

 

PPK BL – SEKTOR ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA
Nada Budiša, Samostalni stručni saradnik za edukaciju i žensko preduzetništvo
Tel/faks
: +387 51/ 493 105
GSM: +387 65/636-404
nadab@bl.komorars.ba