Иницијатива за повећање прага за улазак у систем ПДВ-а на 150.000 КМ

Руководства Занатско предузетничке коморе регије Бања Лука и Подручне привредне коморе Бањалука, Жана Арсић и Горан Рачић потписали су заједничку Иницијативу за измјену и допуну Закона о порезу на додату вриједност, којом траже повећање прага за улазак у ПДВ систем са 50 хиљада на 150 хиљада марака. Граница од 50 хиљада марака постоји од кад је уведен систем ПДВ-а.

Подручна привредна комора Бања Лука и Занатско предузетничка комора регије Бањалука у претходном периоду су се залагале за повећање прага за улазак у систем ПДВ-а на 100.000 КМ. Међутим, новонастала ситуација, превисока стопа инфлације, константни раст цијена репроматеријала, енергената, као и шире консултације са великим бројем предузетника, указују да овај износ није довољан и да не може одговорити потребама обавезника, занатлија и предузетника. Сматрамо да је за опстанак занатства и предузетништва, праг за улазак у систем ПДВ-а не смије бити мањи од 150.000 КМ.

Поређења ради, Закон о порезу на додату вриједност донијет је 2005. године и тада је просјечна годишња нето плата износила 465,00 КМ, а бруто 707,00 КМ. Данас, у првом кварталу 2023. године просјечна нето плата износи 1.244,00 КМ, док је бруто 1.888,00 КМ, што значи да предузетник или занатлија који запошљава 3 (три) радника има обавезу цца 70.000 КМ само за бруто зараду. То даље имплицира да не могу пријављивати све раднике, уколико желе остати у систему пословања без ПДВ-а, или ће у току године отворити нови пословни субјекат. Овакав систем је извор сиве економије и нелојалне конкуренције.

Ако би садашњи износ од 50.000 КМ остао на снази још два мјесеца, то би приморало велики број предузетника да уђу у систем ПДВ-а, због чега би цијена услуге била увећана за додатних 17 одсто, што би се директно одразило на нашу конкурентност, дугорочно смањило број клијената, односно купаца, јер би на тај начин додатно негативно утицали на ионако ниску куповну моћ нашег становништва. Посљеднично, оваква ситуација довела би до затварања великог броја предузетничких радњи, а то би за резултат имало и отпуштање великог броја радника или њихов прелазак у сиву зону.

Напомињемо да у овом тренутку у Републици Српској послује око 25.500 самосталних предузетника, који укупно запошљавају готово 50.000 радника, што довољно говори о важност овог сектора привреде и потреби да им се омогући несметани рад, али и створе предуслови за додатно унапређење пословања.

Рачић је, након потисивања иницијативе, новинарима рекао да ће она бити понуђена Привредној комори Републике Српске, Привредној комори Федерације БиХ, Привредној комори Брчко дистрикта БиХ, Занатско предузетничкој комори Републике Српске, те Обртничкој комори Федерације БиХ како би заједнички та иницијатива била упућена Савјету министара и Управи за индиректно опорезивање БиХ.