КООПЛокал

КООПЛокал

Јачање сарадње Привредне КОморе и ОПштина на пружању подршке економском развоју на ЛОКАЛном нивоу

Улога ППК БЛ: водећи партнер

Трајање: 2017 – 2018.

Опис: КООПЛокал је проведен да би се унаприједили управљачки капацитети за локални економски развој општина Прњавор, Србац и Лакташи кроз изградњу и увођење инструмената економског развоја на локалном нивоу и пружање подршке приватно-јавном дијалогу и међуопштинској сарадњи

Резултати:
•Креиран је пакет услуга Коморе „Услуге за подршку ЈЛС при привлачењу инвестиција“ као инструмент побољшања имиџа локалних заједница и привлачења инвестиција.
•Креирано је 9 публикација за промоцију локалних привредних капацитета, инвестиционих локација и прилика за пословну сарадњу.
•Одржана су 3 семинара за обуку запослених у општинама из области пружања услуга у складу са потребама МСП ради унапређења капацитета за боље разумијевање и реаговање на динамику и изазове приватног сектора
•Обављена је студијска посјета у Њемачку са 12 учесника ради преноса добрих пракси у области локалног економског развоја из окружења као и развоја међуопштинске сарадње на међународном нивоу
•Изграђене апликације:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_prnjavor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcso.lakt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_srbac