KOOPLokal

KOOPLokal

Jačanje saradnje Privredne KOmore i OPština na pružanju podrške ekonomskom razvoju na LOKALnom nivou

Uloga PPK BL: vodeći partner

Trajanje: 2017 – 2018.

Opis: KOOPLokal je proveden da bi se unaprijedili upravljački kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj opština Prnjavor, Srbac i Laktaši kroz izgradnju i uvođenje instrumenata ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i pružanje podrške privatno-javnom dijalogu i međuopštinskoj saradnji

Rezultati:
•Kreiran je paket usluga Komore “Usluge za podršku JLS pri privlačenju investicija” kao instrument poboljšanja imidža lokalnih zajednica i privlačenja investicija.
•Kreirano je 9 publikacija za promociju lokalnih privrednih kapaciteta, investicionih lokacija i prilika za poslovnu saradnju.
•Održana su 3 seminara za obuku zaposlenih u opštinama iz oblasti pružanja usluga u skladu sa potrebama MSP radi unapređenja kapaciteta za bolje razumijevanje i reagovanje na dinamiku i izazove privatnog sektora
•Obavljena je studijska posjeta u Njemačku sa 12 učesnika radi prenosa dobrih praksi u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja iz okruženja kao i razvoja međuopštinske saradnje na međunarodnom nivou
•Izgrađene aplikacije:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_prnjavor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcso.lakt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_srbac