Нацрт закона о самосталним предузетницима

На основу члана 177. став 2, члана 197. став 1. и члана 198. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој редовној сједници, одржаној 14. марта 2024. године, донијела је Закључак у вези са Нацртом закона о самосталним предузетницима.

Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о самосталним предузетницима упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство привреде и предузетништва, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.

Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net, а Јавне расправе биће одржане по сљедећем распореду:

 

27.03.2024. године у 13.00 / Град Требиње, скупштинска сала градске Управе

28.03.2024. године у 11.00 / Источно Сарајево, Велика сала скупштине Града Источно Сарајево

04.04.2024. године у 11.00 / Добој, Зграда Павловић универзитета

05.04.2024. године у 11.00 / Град Бијељина, скупштинска сала у просторијама градске Управе

08.04.2024. године у 11.00 / Приједор, Скупштинска сала градске управе Града Приједора

10.04.2024. године у 11.00 / Бања Лука, Подручна привредна комора Бањалука, Сала Сутјеска