Nacrt zakona o samostalnim preduzetnicima

Na osnovu člana 177. stav 2, člana 197. stav 1. i člana 198. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Osmoj redovnoj sjednici, održanoj 14. marta 2024. godine, donijela je Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o samostalnim preduzetnicima.

Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o samostalnim preduzetnicima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo privrede i preduzetništva, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj.

Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net, a Javne rasprave biće održane po sljedećem rasporedu:

  • 27.03.2024. godine u 13.00 / Grad Trebinje, skupštinska sala gradske Uprave
  • 28.03.2024. godine u 11.00 / Istočno Sarajevo, Velika sala skupštine Grada Istočno Sarajevo
  • 04.04.2024. godine u 11.00 / Doboj, Zgrada Pavlović univerziteta
  • 05.04.2024. godine u 11.00 / Grad Bijeljina, skupštinska sala u prostorijama gradske Uprave
  • 08.04.2024. godine u 11.00 / Prijedor, Skupštinska sala gradske uprave Grada Prijedora
  • 10.04.2024. godine u 11.00 / Banja Luka, Područna privredna komora Banjaluka, Sala Sutjeska