НЕТ

НЕТ

Умрежавање, образовања и обука комора у БиХ (Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH)

Улога ППК БЛ: водећи партнер

Трајање: 2011 – 2013.

Опис: Основни циљ пројекта је јачање мреже привредних комора Босне и Херцеговине умрежавањем и јачањем дијалога између органа управе и комора, прилагођавање стандардима европских привредних комора кроз анализу препрека у остваривању основних коморских задатака, обука и јачање кадровских капацитета и стажирање у Привредној комори Источне Фландрије у Белгији

Резултати: „Двије године успјешне сарадње“