Одржан почетни састанак пројекта ADDUPT

Почетни састанак пројекта ADDUPT је одржан у Мадриду, 7. и 8. марта, у просторијама организације CESUR, водећег партнера пројекта. Учешћем у пројекту Подручна привредна комора Бања Лука жели да одговори на потребе привредних друштава који дјелују у области заштите животне средине или њихово пословање доприноси развоју тзв. зелене привреде. Према дефиницији Уједињених нација, зелена привреда (енг. греен ецономy) је привреда у којој су раст и запошљавање мотивисани улагањем у дјелатности које смањују емисију угљен-диоксида и загађење, ефикасније користе енергију и спречавају уништавање биодиверзитета и екосистема.

Пројекат је почео 1. јануара 2023. и проводи га конзорцијум организација из Шпаније, Грчке, Италије, БиХ, Црне Горе, Албаније и са Кипра. Пројекат суфинансира Европска извршна агенција за образовање и културу (EACEA).

До краја 2025. године, ADDUPT пројекат има за циљ провести следеће активности:

  1. Ојачати везу између стручног образовања и зелених сектора привреде. Да би се то постигло биће формирана експертска група од представника привредне коморе, зеленог бизниса, стручног образовања и министарства образовања.
  2. Развити дуготрајан, оперативни механизам за утврђивање потреба у зеленом сектору како би се омогуćила правовремена, циљана и свеобухватна дијагноза потреба и захтјева зеленог сектора у смислу вјештина и знања. Када Механизам буде развијен, биће обављена двогодишња анализа потреба за кадровима у растућем зеленом сектору наше привреде.
  3. Израдити “Анализу зеленог сектора: Трендови и промјенљиве потребе” о тренутној ситуацији зеленог сектора и потребама за кадровима.
  4. Израдити Приручник и Смјернице за израду планова стручног образовања те провести 30 сати обуке за развој дигиталних ресурса за микроучење како би били боље повезани предавачи у стручном образовању и тржиште рада у зеленом сектору.
  5. Увести и упознати предаваче у стручном образовању са концептом дигиталног микроучења кроз развој најмање 20 ресурса за микроучење.
  6. Развити један програм стручног образовања као конкретну смјерницу за стручно образовање.
  7. Најмање 66 предавача у стручном образовању ће проћи кроз програм изградње капацитета и виртуелну мобилност како би били оспособљени да укључе потребе зеленог тржишта рада у процесе образовања.
  8. Унаприједити вјештине предавача у стручном образовању за развој дигиталних ресурса за микроучење како би се модернизовало пружање стручног образовања у области зелених тема.