Održan početni sastanak projekta ADDUPT

Početni sastanak projekta ADDUPT je održan u Madridu, 7. i 8. marta, u prostorijama organizacije CESUR, vodećeg partnera projekta. Učešćem u projektu Područna privredna komora Banja Luka želi da odgovori na potrebe privrednih društava koji djeluju u oblasti zaštite životne sredine ili njihovo poslovanje doprinosi razvoju tzv. zelene privrede. Prema definiciji Ujedinjenih nacija, zelena privreda (eng. green economy) je privreda u kojoj su rast i zapošljavanje motivisani ulaganjem u djelatnosti koje smanjuju emisiju ugljen-dioksida i zagađenje, efikasnije koriste energiju i sprečavaju uništavanje biodiverziteta i ekosistema.

Projekat je počeo 1. januara 2023. i provodi ga konzorcijum organizacija iz Španije, Grčke, Italije, BiH, Crne Gore, Albanije i sa Kipra. Projekat sufinansira Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Do kraja 2025. godine, ADDUPT projekat ima za cilj provesti sledeće aktivnosti:

  1. Ojačati vezu između stručnog obrazovanja i zelenih sektora privrede. Da bi se to postiglo biće formirana ekspertska grupa od predstavnika privredne komore, zelenog biznisa, stručnog obrazovanja i ministarstva obrazovanja.
  2. Razviti dugotrajan, operativni mehanizam za utvrđivanje potreba u zelenom sektoru kako bi se omogućila pravovremena, ciljana i sveobuhvatna dijagnoza potreba i zahtjeva zelenog sektora u smislu vještina i znanja. Kada Mehanizam bude razvijen, biće obavljena dvogodišnja analiza potreba za kadrovima u rastućem zelenom sektoru naše privrede.
  3. Izraditi “Analizu zelenog sektora: Trendovi i promjenljive potrebe” o trenutnoj situaciji zelenog sektora i potrebama za kadrovima.
  4. Izraditi Priručnik i Smjernice za izradu planova stručnog obrazovanja te provesti 30 sati obuke za razvoj digitalnih resursa za mikroučenje kako bi bili bolje povezani predavači u stručnom obrazovanju i tržište rada u zelenom sektoru.
  5. Uvesti i upoznati predavače u stručnom obrazovanju sa konceptom digitalnog mikroučenja kroz razvoj najmanje 20 resursa za mikroučenje.
  6. Razviti jedan program stručnog obrazovanja kao konkretnu smjernicu za stručno obrazovanje.
  7. Najmanje 66 predavača u stručnom obrazovanju će proći kroz program izgradnje kapaciteta i virtuelnu mobilnost kako bi bili osposobljeni da uključe potrebe zelenog tržišta rada u procese obrazovanja.
  8. Unaprijediti vještine predavača u stručnom obrazovanju za razvoj digitalnih resursa za mikroučenje kako bi se modernizovalo pružanje stručnog obrazovanja u oblasti zelenih tema.