Пакет услуга за инвеститоре

Пакет услуга за инвеститоре

Подручна привредна комора Бања Лука нуди услуге посредовања и помоћи домаћим и страним инвеститорима при оснивању предузећа, проналажењу партнера и укључивању у привредне токове у склопу својих редовних активности. Своју улогу у помоћи инвеститорима Комора проводи у различитим фазама.

Фаза 1

У иницијелној фази Комора пружа опште информације и савјете у складу за захтјевима инвеститора (писмено или на састанку), који садрже:

Опште макроекономске податке,
Податке о изабраној привредној грани,
Опште услове пословања у грани,
Расположивост ресурса (инфраструктура, сировине, радна снага),
Понуда греенфиелд и броwнфиелд локација,
Услове финансирања,
Искуства страних и домаћих инвеститора, примјери,
Фискална политика РС и БиХ,
Спољнотрговинска политика и сл.
Фаза 2

У наредној фази (уз обавезну организацију састанка са руководством Коморе и сарадницима) инвеститор може да рачуна на услуге Коморе у виду:

Обезбјеђења контакта са локалном и државном управом,
Информација о начину и облицима регистрације пословних субјеката,
Истраживања тржишта, бонитета
Приједлога добављача (посредовања у контакту и сусрету),
Контакта са пружаоцима пословних услуга: књиговодствене куће, правици, ИТ услуге, маркетари, банке, агенције за запошљавање и др.
Фаза 3

У свакој вишој фази успостављања конкретних пословних корака, Комора има могућности и утицај да пружи директније контакте и подршку инвеститору који се огледају кроз:

Организације састанака у Комори (Б2Б) са могућим пословним партнерима,
Организовање комерцијалних презентација у просторијама Коморе,
Организовање састанака са органима локалне и државне власти уз подршку Коморе код преговора,
Организовање састанака са локалним, регионалним и иностраним партнерима у земљи и иностранству,
Детаљне информације о стандардизацији у БиХ, подршци иновацијама, заштити животне средине, заштити интелектуалне својине.