Paket usluga za investitore

Paket usluga za investitore
Područna privredna komora Banja Luka nudi usluge posredovanja i pomoći domaćim i stranim investitorima pri osnivanju preduzeća, pronalaženju partnera i uključivanju u privredne tokove u sklopu svojih redovnih aktivnosti. Svoju ulogu u pomoći investitorima Komora provodi u različitim fazama.
Faza 1 U inicijelnoj fazi Komora pruža opšte informacije i savjete u skladu za zahtjevima investitora (pismeno ili na sastanku), koji sadrže:

 • Opšte makroekonomske podatke,
 • Podatke o izabranoj privrednoj grani,
 • Opšte uslove poslovanja u grani,
 • Raspoloživost resursa (infrastruktura, sirovine, radna snaga),
 • Ponuda greenfield i brownfield lokacija,
 • Uslove finansiranja,
 • Iskustva stranih i domaćih investitora, primjeri,
 • Fiskalna politika RS i BiH,
 • Spoljnotrgovinska politika i sl.
Faza 2 U narednoj fazi (uz obaveznu organizaciju sastanka sa rukovodstvom Komore i saradnicima) investitor može da računa na usluge Komore u vidu:

 • Obezbjeđenja kontakta sa lokalnom i državnom upravom,
 • Informacija o načinu i oblicima registracije poslovnih subjekata,
 • Istraživanja tržišta, boniteta
 • Prijedloga dobavljača (posredovanja u kontaktu i susretu),
 • Kontakta sa pružaocima poslovnih usluga: knjigovodstvene kuće, pravici, IT usluge, marketari, banke, agencije za zapošljavanje i dr.
Faza 3 U svakoj višoj fazi uspostavljanja konkretnih poslovnih koraka, Komora ima mogućnosti i uticaj da pruži direktnije kontakte i podršku investitoru koji se ogledaju kroz:

 • Organizacije sastanaka u Komori (B2B) sa mogućim poslovnim partnerima,
 • Organizovanje komercijalnih prezentacija u prostorijama Komore,
 • Organizovanje sastanaka sa organima lokalne i državne vlasti uz podršku Komore kod pregovora,
 • Organizovanje sastanaka sa lokalnim, regionalnim i inostranim partnerima u zemlji i inostranstvu,
 • Detaljne informacije o standardizaciji u BiH, podršci inovacijama, zaštiti životne sredine, zaštiti intelektualne svojine.