ПРОФИС

ПРОФИС

Promotion of Financing Innovation in South-East Europe (Промоција финансирања иновација у Југоисточној Европи)

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2013 – 2014.

Опис: ПРОФИС је дао допринос унапређењу иновативног окружења у ЈИ Европи и проширио информације о доступности финансијских средстава. Такође, пружаоци пословних услуга су ојачали капацитете за развој нових услуга у области финансирања иновација. ПРОФИС је организовао тренинг и пружање консултантских услуга за жене иноваторке којима би се унаприједиле њихове  вјештине и знања за успјешну презентацију иновативне идеје.

Резултати: ПРОФИС је организовао национално такмичење за иновације у осам земаља и такмичење на нивоу Југоисточне Европе. ПРОФИС је развио Интернет алат за повезивање иноватора и потенцијалних инвеститора, те је унаприједио капацитете 28 организација за подршку иновацијама, припремио 135 пројеката за рану фазу финансирања, израдио 10 званичних докумената на националном нивоу и нивоу Југоисточне Европе за побољшање мјера финансирања иновација те провео активности јачања свијести о промоцији жена иноватора.

Више информација: www.profisproject.eu