PROFIS

PROFIS

Promotion of Financing Innovation in South-East Europe (Promocija finansiranja inovacija u Jugoistočnoj Evropi)

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2013 – 2014.

Opis: PROFIS je dao doprinos unapređenju inovativnog okruženja u JI Evropi i proširio informacije o dostupnosti finansijskih sredstava. Takođe, pružaoci poslovnih usluga su ojačali kapacitete za razvoj novih usluga u oblasti finansiranja inovacija. PROFIS je organizovao trening i pružanje konsultantskih usluga za žene inovatorke kojima bi se unaprijedile njihove  vještine i znanja za uspješnu prezentaciju inovativne ideje.

Rezultati: PROFIS je organizovao nacionalno takmičenje za inovacije u osam zemalja i takmičenje na nivou Jugoistočne Evrope. PROFIS je razvio Internet alat za povezivanje inovatora i potencijalnih investitora, te je unaprijedio kapacitete 28 organizacija za podršku inovacijama, pripremio 135 projekata za ranu fazu finansiranja, izradio 10 zvaničnih dokumenata na nacionalnom nivou i nivou Jugoistočne Evrope za poboljšanje mjera finansiranja inovacija te proveo aktivnosti jačanja svijesti o promociji žena inovatora.

Više informacija: www.profisproject.eu