Савјети и одбори

САВЈЕТ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ

Секретар: Мира Поповић
Телефон: 051/493 – 105
Е-маил

САВЈЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ
Телефон: 051/493 – 105
Е-маил

САВЈЕТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИГМ, КОМУНАЛНЕ И УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Секретар: Јагода Дедић
Телефон: 051/493 – 108
Е-маил

САВЈЕТ ЗА ТРГОВИНУ,

ОДБОР ЗА ПРОМЕТ НАФТОМ И НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА,

САВЈЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Секретар: Зоран Берак
Телефон: 051/493 – 104
Е-маил

САВЈЕТ БЕРЗАНСКИХ ПОСРЕДНИКА, ПЕНЗИЈСКОГ РЕЗЕРВНОГ ФОНДА, БЕРЗЕ И ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
Секретар: Татјана Вујиновић
Телефон: 051/493 – 108
Е-маил

САВЈЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Секретар: Нада Будиша
Телефон: 051/493 – 105
Е-маил

САВЈЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ФАРМАЦЕУТСКИМ ПРОИЗВОДИМА, МЕДИЦИНСКИМ АПАРАТИМА И ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Секретар: Милена Ђуђић
Телефон: 051/493 – 108
Е-маил

САВЈЕТ СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА
Секретар: Ана Благојевић
Телефон: 051/493 – 103
Е-маил