Savjeti i odbori

SAVJET ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU

Sekretar: Mira Popović
Telefon: 051/493 – 105
E-mail

SAVJET ZA POLjOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU
Telefon: 051/493 – 105
E-mail

SAVJET ZA GRAĐEVINARSTVO, IGM, KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI
Sekretar: Jagoda Dedić
Telefon: 051/493 – 108
E-mail

SAVJET ZA TRGOVINU,

ODBOR ZA PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA,

SAVJET ZA TURIZAM I UGOSTITELjSTVO
Sekretar: Zoran Berak
Telefon: 051/493 – 104
E-mail

SAVJET BERZANSKIH POSREDNIKA, PENZIJSKOG REZERVNOG FONDA, BERZE I CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
Sekretar: Tatjana Vujinović
Telefon: 051/493 – 108
E-mail

SAVJET ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO
Sekretar: Nada Budiša
Telefon: 051/493 – 105
E-mail

SAVJET ZA PROIZVODNjU I TRGOVINU FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA, MEDICINSKIM APARATIMA I ZDRAVSTVENE USLUGE
Sekretar: Milena Đuđić
Telefon: 051/493 – 108
E-mail

SAVJET STRANIH INVESTITORA
Sekretar: Ana Blagojević
Telefon: 051/493 – 103
E-mail