Савјет берзанских посредника, Пензијског резервног фонда, Берзе и Централног регистра хартија од вриједности

Савјет берзанских посредника, Пензијског резервног фонда, Берзе и Централног регистра хартија од вриједности формиран је крајем 2014. године са циљем да се кроз активну сарадњу учесника тржишта капитала креирају мјере и приједлози за унапређење тржишта капитала у Републици Српској и отклањање постојећих баријера у пословању.

Активности Савјета одвијају се у складу са Програмом рада Савјета и општим циљевима утврђеним Програмом рада Коморе. Неке од најзначајнијих активности Савјета су:

Разматрање проблематике пословања са циљем предлагања мјера за креирање повољнијег привредног амбијента и подизања конкурентности привреде;
Унапређење законске регулативе кроз праћење законске регулативе, давање приједлога, мишљења и препорука у вези измјена и допуна постојећих закона, као и код доношења нових;
Унапређење сарадње и комуникације са регулаторима и партнерским институцијама кроз организовање редовних, периодичних радних сесија, консултација и размјене иницијатива са надлежним законодавним и регулаториним институцијама;
Успостављање сарадње и партнерских односа са емитентима, њиховим удружењима или представницима емитената;
Успоставање оперативних експертских тимова Савјета који би били задужени, да заједно са законодавним, регулаторним односно партнерским институцијама, раде на реализацији захтјевнијих иницијатива, које по сложености и времену трајања изискују веће и дуже ангажовање;
Успостављање сарадње и партнерских односа са другим Удружењима/Савјетима у оквиру ПК РС на заједничким програмским циљевима;
Унапређење инвестиционог амбијента и стандарда корпоративног управљања;
Подршка и учешће у реформским пројектима којима је циљ унапређење инвестиционог амбијента;
Увођење и промоција нових и највиших стандарда корпоративног управљања;
Организовање радионица, округлих столова или форума на тему унапређење тржишта капитала РС;
Афирмација тржишта капитала РС на домаћем и међународном нивоу;
Промоција тржишта капитала кроз имплементацију и одржавање највиших стандарда код креирања нових производа и услуга;
Ширење знања о финансијским инструментима и значају тржишта капитала за финансијски и економски систем земље…
Савјет броји седам чланова:

Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука
Бањалучка берза а.д. Бања Лука
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Друштво за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука
Адвантис Брокер а.д. Бања Лука
Монет брокер а.д. Бања Лука
Нова банка а.д. Бања Лука, Филијала за послове са ХоВ „Брокер Нова“

Секретар: Татјана Вујиновић
Телефон: 051/493-108