Савјет за грађевинарство, ИГМ, комуналне и услужне дјелатности

Савјет за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала, комуналне и услужне дјелатности Подручне привредне коморе Бања Лука броји 16 чланова, од тога девет (9) чланова су представници предузећа грађевинарства и индустрије грађевинског материјала и седам (7) чланова из предузећа комуналне и услужне дјелатности.

Грађевинарство и индустрија грађевинског материјала:

1. „Урбис центар“ д.о.о., Бања Лука
2. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о., Бања Лука
3. ГП „Крајина“ а.д., Бања Лука
4. ГП „Враница“ д.о.о., Бања Лука
5. ГП „Градип“ а.д., Прњавор
6. ГП „Унијат М“ д.о.о., Приједор
7. ГП „МБ Модул“ д.о.о., Приједор
8. „АБЦ СОЛУТИОНС“ д.о.о., Бања Лука
9. „Модерне комуникационе мреже“ д.о.о., Бања Лука

Комуналне и услужне дјелатности:

1. „Чистоћа“ а.д., Бања Лука
2. КП „Парк“ а.д., Прњавор
3. „Водовод“ а.д., Бања Лука
4. КП „Водовод“ а.д., Градишка
5. КП „Будућност“ а.д., Лакташи
6. КП „Рибник“ а.д., Рибник
7. „Топлана“ а.д., Приједор

Секретар Савјета, Јагода Дедић
Телефон: 051/493-108