Savjet za građevinarstvo, IGM, komunalne i uslužne djelatnosti

Savjet za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala, komunalne i uslužne djelatnosti Područne privredne komore Banja Luka broji 16 članova, od toga devet (9) članova su predstavnici preduzeća građevinarstva i industrije građevinskog materijala i sedam (7) članova  iz preduzeća komunalne i uslužne djelatnosti.

Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala:

1. „Urbis centar“ d.o.o., Banja Luka
2.  Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o., Banja Luka
3. GP „Krajina“ a.d., Banja Luka
4. GP „Vranica“ d.o.o., Banja Luka
5. GP „Gradip“ a.d., Prnjavor
6. GP „Unijat M“ d.o.o., Prijedor
7. GP „MB Modul“ d.o.o., Prijedor
8. „ABC SOLUTIONS“ d.o.o., Banja Luka
9. „Moderne komunikacione mreže“ d.o.o., Banja Luka

Komunalne i uslužne djelatnosti:

1. “Čistoća” a.d., Banja Luka
2. KP “Park” a.d., Prnjavor
3. “Vodovod” a.d., Banja Luka
4. KP “Vodovod” a.d., Gradiška
5. KP “Budućnost” a.d., Laktaši
6. KP “Ribnik” a.d., Ribnik
7. “Toplana” a.d., Prijedor

Sekretar Savjeta, Jagoda Dedić
Telefon: 051/493-108