Савјет за пољопривреду и прехрамбену индустрију

Активности Савјета за пољопривреду и прехрамбену индустрију Подручне привредне коморе Бања Лука одвијаће се у складу са циљевима утврђеним Програмом рада Подручне привредне коморе Бања Лука, надлежностима утврђеним Законом о Привредној комори Републике Српске и Статутом Подручне привредне коморе Бања Лука.

Активности Савјета се односе на стварање повољнијег пословног амбијента, промоцију привредних капацитета, повећање конкурентности и пружање правовремених и квалитетних услуга привредним субјектима.

Програм рада Савјета ослања се на Програм рада Удружења пољопривреде, водопривреде, рибарства, прехрамбене и дуванске индустрије Привредне коморе Републике Српске. Активности Савјета и Удружења ће бити координисане.

Рад Савјета за пољопривреду и прехрамбену индустрију реализује се путем одржавања сједница и закључака усвојених на сједницама.Према пословнику најчешће се одржавају двије сједнице годишње а на захтјев чланица може и више пута. Сједнице се планирају и одржавају након указане потребе за расправу о актуелној проблематици у овом сектору. На Сједници, чланице Савјета дају приједлог рјешења надлежним Коморским органима.

У оквиру Савјета дјеловаће чланице Коморе из грана привреде: пољопривреда, рибарство, водопривреда, производња прехрамбених производа, пића и дувана и друге сродне дјелатности.

Чланице Савјета за пољопривреду и прехрамбену индустрију су:

„Мира“ а.д. Приједор
„МИ Тривас“, д.о.о Прњавор
„Бањалучка пивара“ а.д, Бања Лука
„Марбо“ д.о.о Лакташи
„Њам Њам“ д.о.о Прњавор
„Природно биље“ д.о.о Бања Лука
„Мусхром траде“ д.о.о Лакташи
„Житопродукт“ д.о.о Бања Лука
„Бис Астра“ д.о.о Мркоњић Град
„Топ Фарм“ д.о.о Нова Топола, Градишка
„ПЗ Агројапра“, Нови Град

Телефон: 051/493-105