Savjet za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Aktivnosti Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju Područne privredne komore Banja Luka odvijaće se u skladu sa ciljevima utvrđenim Programom rada Područne privredne komore Banja Luka, nadležnostima utvrđenim Zakonom o Privrednoj komori Republike Srpske i Statutom Područne privredne komore Banja Luka.

Aktivnosti Savjeta se odnose na stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, promociju privrednih kapaciteta, povećanje konkurentnosti i pružanje pravovremenih i kvalitetnih usluga privrednim subjektima.

Program rada Savjeta oslanja se na Program rada Udruženja poljoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije Privredne komore Republike Srpske. Aktivnosti Savjeta i Udruženja  će biti koordinisane.

Rad Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju  realizuje se putem održavanja sjednica i zaključaka usvojenih na sjednicama.Prema poslovniku najčešće se održavaju dvije sjednice godišnje  a na  zahtjev članica može i više puta. Sjednice se planiraju i održavaju  nakon ukazane potrebe za raspravu o aktuelnoj problematici u ovom sektoru.  Na Sjednici, članice Savjeta  daju prijedlog rješenja nadležnim Komorskim organima.

U okviru Savjeta  djelovaće članice Komore iz grana privrede: poljoprivreda, ribarstvo, vodoprivreda, proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana i druge srodne djelatnosti.

Članice Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju su:

 1. „Mira“ a.d. Prijedor
 2. „MI Trivas“, d.o.o Prnjavor
 3. „Banjalučka pivara“ a.d, Banja Luka
 4. „Marbo“ d.o.o  Laktaši
 5. „Njam Njam“ d.o.o Prnjavor
 6. „Prirodno bilje“ d.o.o Banja Luka
 7. „Mushrom trade“ d.o.o Laktaši
 8. Житопродукт“ д.о.о Бања Лука
 9. „Bis Astra“ d.o.o Mrkonjić Grad
 10. Top Farm“ d.o.o Nova Topola, Gradiška
 11. „PZ Agrojapra“, Novi Grad

 

Telefon: 051/493-105