Савјет за прерађивачку индустрију

Активности Савјета за прерађивачку индустрију Подручне привредне коморе Бања Лука одвијају се у складу са циљевима утврђеним Програмом рада Подручне привредне коморе Бања Лука и надлежностима утврђеним Законом о Привредној комори Републике Српске и Статутом Подручне привредне коморе Бања Лука. Активности Савјета се првенствено односе на стварање повољнијег пословног амбијента, промоцију привредих капацитета, повећање конкурентности и пружање квалитетних и правовремених услуга чланицама у цјелини.

Рад Савјета за прерађивачку индустрију реализује се путем одржавања сједница и закључака усвојених на сједницама. Најчешће се одржавају двије сједнице као што је предвиђено пословником. Циљ рада Савјета је да се сједнице одрже сваки пут када се укажу потребе да се расправља о актуелним проблемима из прерађивачког сектора, као и мјере за рјешавање истих.

У оквиру овог Савјета дјелују чланице Коморе из области индустрије (осим прехрамбене):

црна металургија, металопрерађивачка дјелатност, производња и прерада обојених метала, машиноградња, производња саобраћајних средстава, прерада неметала,
производња електричних машина и апарата, електроиндустрија,
производња базних и хемијских производа, прерада хемијских производа,
индустрија прераде дрвета, производња финалних производа од дрвета, производња целулозе, папира и производа од папира, издавачка дјелатност и штампање,
производња текстила и текстилних производа, прерада коже и производња предмета од коже, дорада производа и производња сировина из отпадака и друге сродне дјелатности.
Надлежности савјета утврђене су Статутом Коморе, Одлуком о организовању гранских савјета и одбора и годишњим програмом рада. Подручне привредне коморе Бања Лука.

 

Савјет за прерађивачку индустрију броји 11 чланова:

ФОРА д.о.о. Србац
ЈАВОР д.о.о. Приједор
ГРОСС д.о.о. Градишка
Р-С Силицон д.о.о. Мркоњиц Град
СХП Целеx а.д. Бања Лука
ВИС д.о.о, Бања Лука
ВИАЛЕ д.о.о. Прњавор
МОДА” д.о.о. Бања Лука
ЦОЛОРИТ Бања Лука
Колектор ЦЦЛ д.о.о. Лакташи
СИМ ТЕЦХНИК д.о.о. Котор варош