Савјет за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге

Савјет за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге дјелује у Подручној комори од 2013. године након иницијативе привредних друштава из наведених области о формирању Савјета.

С обзиром да дјелатност производње и трговине фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге, има специфичну проблематику пословања, а да су чланице Коморе које обављају предметне дјелатности дјеловале у оквиру три различита Савјета Коморе, Управни одбор Коморе је одлучио да оснује посебно тијело за заступање интереса привредних субјеката из наведених области.

У оквиру Савјета дјелују чланице Коморе које претежно обављају следеће дјелатности:

21.10 Производња основних фармацеутских производа

21.20 Производња фармацеутских препарата

32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора

26.60 Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме

46.46 Трговина на велико фармацеутским производима

47.73 Апотеке

47.74 Трговина на мало медицинском робом и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама

Активности Савјета за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге Коморе одвијаће се у складу са циљевима утврђеним Програмом рада Коморе и надлежностима утврђеним Законом о ПКРС и Статутом Подручне привредне коморе Бања Лука.

Најзначајнији задаци Савјета су:

Разматрање проблематике пословања здравствених установа с циљем предлагања мјера за креирање повољнијег привредног амбијента и подизање конкурентности привреде;
Анализа пословања производње и промета фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге;
Креирање приједлога за економску политику;
Праћење законске регулативе, давање приједлога, мишљења и препорука у вези измјена и допуна постојећих закона, као и код доношења нових.
Учешће у јавним и стручним расправама;
Сарадња са ресорним министарством о питањима од важности за област апотекарске дјелатности, те
Друга питања која се наметну због своје важности.
Савјет броји седам чланова и нови сазив је конституисан 2017. године на мандат од четири године. Рад Савјета се уређује општим актима Коморе те годишњим програмом рада Коморе и програмом рада Савјета, док су његове методе рада одређене Пословником о раду Савјета.

Чланице савјета за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге:

Хемофарм д.о.о. Бања Лука
Галенфарм д.о.о. Градишка
Адриалине д.о.о. Бања Лука
ЗУ Црвена Апотека Мркоњић Град
ЗУ апотека ИВИПХАРМ Бања Лука
СОРС д.о.о. Бања Лука
Универзитетски клинички центар Републике Српске Бања Лука

Секретар: Милена Ђуђић
Телефон: 051/493-108