Savjet za proizvodnju i trgovinu farmaceutskim proizvodima, medicinskim aparatima i zdravstvene usluge

Savjet za proizvodnju i trgovinu farmaceutskim proizvodima, medicinskim aparatima i zdravstvene usluge djeluje u Područnoj komori od 2013. godine nakon inicijative privrednih društava iz navedenih oblasti o formiranju Savjeta.

S obzirom da djelatnost proizvodnje i trgovine farmaceutskim proizvodima, medicinskim aparatima i zdravstvene usluge, ima specifičnu problematiku poslovanja, a da su članice Komore koje obavljaju predmetne djelatnosti djelovale u okviru tri različita Savjeta Komore, Upravni odbor Komore je odlučio da osnuje posebno tijelo za zastupanje interesa privrednih subjekata iz navedenih oblasti.

U okviru Savjeta djeluju članice Komore koje pretežno obavljaju sledeće djelatnosti:

21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata

32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

47.73 Apoteke

47.74 Trgovina na malo medicinskom robom i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama

Aktivnosti Savjeta za proizvodnju i trgovinu farmaceutskim proizvodima, medicinskim aparatima i zdravstvene usluge Komore odvijaće se u skladu sa ciljevima utvrđenim Programom rada Komore i nadležnostima utvrđenim Zakonom o PKRS i Statutom Područne privredne komore Banja Luka.

Najznačajniji zadaci Savjeta su:

 • Razmatranje problematike poslovanja zdravstvenih ustanova s ciljem predlaganja mjera za kreiranje povoljnijeg privrednog ambijenta i podizanje konkurentnosti privrede;
 • Analiza poslovanja proizvodnje i prometa farmaceutskim proizvodima, medicinskim aparatima i zdravstvene usluge;
 • Kreiranje prijedloga za ekonomsku politiku;
 • Praćenje zakonske regulative, davanje prijedloga, mišljenja i preporuka u vezi izmjena i dopuna postojećih zakona, kao i kod donošenja novih.
 • Učešće u javnim i stručnim raspravama;
 • Saradnja sa resornim ministarstvom o pitanjima od važnosti za oblast apotekarske djelatnosti, te
 • Druga pitanja koja se nametnu zbog svoje važnosti.

Savjet broji sedam članova i novi saziv je konstituisan 2017. godine na mandat od četiri godine. Rad Savjeta se uređuje opštim aktima Komore te godišnjim programom rada Komore i programom rada Savjeta, dok su njegove metode rada određene Poslovnikom o radu Savjeta.

Članice savjeta za proizvodnju i trgovinu farmaceutskim proizvodima, medicinskim aparatima i zdravstvene usluge:

 1. Hеmоfаrm d.о.о. Bаnjа Lukа
 2. Gаlеnfаrm d.о.о. Grаdiškа
 3. Adrialine d.о.о. Bаnjа Lukа
 4. ZU Crvеnа Аpоtеkа Мrkоnjić Grаd
 5. ZU аpоtеkа IVIPHARM Bаnjа Lukа
 6. SОRS d.о.о. Bаnjа Lukа
 7. Univеrzitеtski klinički cеntаr Rеpublikе Srpskе Bаnjа Lukа

 

Sekretar: Milena Đuđić
Telefon: 051/493-108