Савјет за трговину

На основу чланова 1 и 2 Одлуке о ибору чланова гранског савјета за трговину у Подручној привредној комори Бања Лука број 01-204-1-4/17, у мају 2017. године биће одржана конститутивна сједница Савјета за трговину, на којој ће бити изабрани предсједник и чланови Савјета. Рад Савјета одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Савјета за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области трговине. Савјет за трговину у оквиру Подручне привредне коморе Бања Лука броји 11 привредних друштава, која активно учествују у праћењу стања у области трговине и измјенама и допунама постојећих законских аката који се односе на ову област.

Чланице Савјета за трговину су:

„Венера“ д.о.о. Бања Лука
„Биотрејд“ д.о.о. Лакташи
„Лебурић комерц“ д.о.о. Прњавор
„Бинго“ д.о.о. Тузла-П.Ј.Бања Лука
„Мадацо“ д.о.о. Бања Лука
„Верано моторс“ д.о.о. Бања Лука
„Симпо Сик“ д.о.о. Градишка
„Мипеx-ауто РС“ д.о.о. Бања Лука
„Симил“ д.о.о. Козарска Дубица
„Еуро фанy“ д.о.о. Нови Град
„Тржница“ д.о.о. Бања Лука.

Секретар: Зоран Берак
Телефон: 051/493-104