Savjet za trgovinu

Na osnovu članova 1 i 2 Odluke o iboru članova granskog savjeta za trgovinu u Područnoj privrednoj komori Banja Luka broj 01-204-1-4/17, u maju 2017. godine biće održana konstitutivna sjednica Savjeta za trgovinu, na kojoj će biti izabrani predsjednik i članovi Savjeta. Rad Savjeta odvija se u skladu sa programskim ciljevima i Programom rada Savjeta za svaku godinu, kao i na osnovu zahtjeva članica iz oblasti trgovine. Savjet za trgovinu u okviru Područne privredne komore Banja Luka broji 11 privrednih društava, koja aktivno učestvuju u praćenju stanja u oblasti trgovine i izmjenama i dopunama postojećih zakonskih akata koji se odnose na ovu oblast.

Članice Savjeta za trgovinu su:

 1. Vеnеrа“ d.о.о. Bаnjа Lukа
 2. „Biоtrејd“ d.о.о. Lаktаši
 3. „Lеburić kоmеrc“ d.о.о. Prnjаvоr
 4. „Bingо“ d.о.о. Тuzlа-P.Ј.Bаnjа Lukа
 5. „Madaco“ d.о.о. Bаnjа Lukа
 6. Verano motors“ d.о.о. Bаnjа Lukа
 7. Simpо Sik“ d.о.о. Grаdiškа
 8. „Mipex-auto RS“ d.о.о. Bаnjа Lukа
 9. „Simil“ d.о.о. Kоzаrskа Dubicа
 10. „Euro fany“ d.о.о. Nоvi Grаd
 11. „Тržnicа“ d.о.о. Bаnjа Lukа.

Sekretar: Zoran Berak
Telefon: 051/493-104