Савјет за туризам и угоститељство

На основу чланова 1, 2 и 3 Одлуке о избору чланова гранског савјета за туризам у Подручној привредној комори Бања Лука број 01-204-1-5/17, у мају 2017. године биће одржана конститутивна сједница Савјета за туризам и угоститељство, на којој ће бити изабрани предсједник и чланови Савјета. Рад Савјета одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Савјета за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области туризма и угоститељства. Савјет за туризам и угоститељство у оквиру Подручне привредне коморе Бања Лука броји 5 привредних друштава, која активно учествују у праћењу стања у области туризма и угоститељства и измјенама и допунама постојећих законских аката који се односе на ову област.

Чланице Савјета за туризам и угоститељство:

1. „Мотел Драгана“ д.о.о. Бања Лука и „Хотел Идеја“ д.о.о. Бања Лука

2. „Хотел Палас“ д.о.о. Бања Лука

3. „АРС тоурс“ д.о.о. Бања Лука

4. „Унис тоурс“ д.о.о. Бања Лука и

5. „Национални парк Козара“ д.о.о. Приједор.

Секретар: Зоран Берак
Телефон: 051/493-104