Утицај на креирање локалног привредног амбијента

Подручна привредна комора Бања Лука дјелује на територији градова Бање Луке и Приједора и 19 општина сјеверозападног дијела РС: Србац, Прњавор, Лакташи, Челинац, Котор Варош, Кнежево, Градишка, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Купрес, Крупа на Уни, Оштра Лука, Рибник, Језеро, Шипово, Петровац – Дринић, Мркоњић Град и Источни Дрвар.

Комора подстиче развојне процесе на свом подручју водећи рачуна о укупном развоју и јединственим интересима привреде РС, те непосредно покреће иницијативе пред надлежним општинским органима за доношење или измјену аката, односно рјешавање одређених питања од интереса за привреду. Активности на заступању интереса привреде се реализују кроз стручну припрему и усвајање приједлога и препорука са сједница органа и тијела Коморе, организовањем јавних расправа и округлих столова, те организовањем састанака са привредницима у општинама.

Почев од 2007. године, однос Коморе и органа локалне власти је формализован у виду споразума о сарадњи потписаним са свим локалним заједницама а којима је дефинисано да се сарадња одвија у следећим правцима:

а) Унапређење сарадње Привредне коморе и одјељења за привреду општина односно локалних развојних агенција на развоју и унапређењу сектора малих и средњих предузећа,

б) Учешће представника Коморе на сједницама скупштине општине односно сједницама савјета за привреду,

ц) Покретање иницијатива и упућивање приједлога за доношење/измјене прописа и предузимање мјера од интереса за привреду и општину, а који су у надлежности Скупштине или Владе РС, односно органа БиХ.

д) Сарадња на пројектима, привредна сарадња са општинама из регије и ЕУ, организовање привредних мисија, наступа на сајмовима привредних друштава и друге промотивне активности.

Такође, Привредна комора прикупља, обрађује и доставља локалним управама у виду мјесечне/полугодишње/годишње информације, податке о слиједећим показатељима: индустријска производња-натурални показатељи, спољнотрговинска размјена и финансијски резултати, број и структура привредних субјеката на подручју јединице локалне самоуправе и РС.