Јавни конкурс за додјелу деташмана за извођење радова у Савезној Републици Њемачкој у деташманској 2023/2024. години

На основу члана 2.а Закона о Вањскотрговинској/Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“ бр. 30/01 и 72/13), а у вези са чланом  6. став 6. Закона о спољнотрговинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“ бр.7/98, 35/04), члана 3. Инструкције за расподјелу деташмана за запошљавање предузећа у СР Њемачкој за деташманску 2023/2024 годину („Службени гласник БиХ“ бр.52/23)  и члана 9. и 10. Правилника о деташамнима (бр.01-2-01-2-830-3/16 од 11.05/16) Вањскотрговинска /Спољнотрговинска комора БиХ, у сарадњи са Привредном/Господарском комором Федерације БиХ и Привредном комором Републике Српске, објављује

Јавни конкурс за додјелу деташмана за извођење радова у СР Њемачкој у деташманској 2023/2024. години

Предмет Јавног конкурса/натјечаја је расподјела и додјела 2000 дозвола/мјесечно предузећима из Босне и Херцеговине у деташманској 2023/2024. години према условима и критеријима из овог Јавног конкурса/натјечаја.