Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 2.a Zakona o Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“ br. 30/01 i 72/13), a u vezi sa članom  6. stav 6. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“ br.7/98, 35/04), člana 3. Instrukcije za raspodjelu detašmana za zapošljavanje preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2023/2024 godinu („Službeni glasnik BiH“ br.52/23)  i člana 9. i 10. Pravilnika o detašamnima (br.01-2-01-2-830-3/16 od 11.05/16) Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavljuje

Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u SR Njemačkoj u detašmanskoj 2023/2024. godini

Predmet Javnog konkursa/natječaja je raspodjela i dodjela 2000 dozvola/mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2023/2024. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog Javnog konkursa/natječaja.