Јавни позив за предузећа из металопрерађивачке и дрвопрерађивачке индустрије са циљем увођења дигиталних рјешења

DИХ ИДЕМО којег чине Иновациони Центар Бања Лука, Развојна агенција Републике Српске, Привредна комора Републике Српске, Развојна агенција Еда и Електротехнички факултет Бања Лука је у оквиру пројекта „Иновације и дигитализација малих и средњих предузећа/EU4DigitalSME расписао јавни позив за предузећа из металопрерађивачке и дрвопрерађивачке индустрије са циљем увођења дигиталних рјешења.

Предмет јавног позива је пружање техничке (стручне) подршке заинтересованим привредним друштвима из категорије мала и средња предузећа (МСП) у Републици Српској у приватном власништву, с циљем увођења дигиталних рјешења у областима за које МСП изразе интерес. На овај јавни позив могу да се пријаве МСП из металопрерађивачке и дрвопрерађивачке индустрије.

У оквиру овог јавног позива, техничка подршка ће бити обезбијеђена за области за које МСП изразе интерес, а привредна друштва из циљаних сектора могу да добију подршку у сљедећим областима:

  • Дигитализација у пословању (на примјер, дигитализација процеса, развој алата за онлајн промоцију, продају и истраживање).
  • Дигитализација пословних процеса,
  • Дигитализација и аутоматизација производних процеса,
  • Унапређење аспеката електронског пословања предузећа.

Пријаве су отворене до 28.08.2023. године.

Образац јавног позива