Javni poziv za preduzeća iz metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije sa ciljem uvođenja digitalnih rješenja

DIH IDEMO kojeg čine Inovacioni Centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Razvojna agencija Eda i Elektrotehnički fakultet Banja Luka je u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME raspisao javni poziv za preduzeća iz metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije sa ciljem uvođenja digitalnih rješenja.

Predmet javnog poziva je pružanje tehničke (stručne) podrške zainteresovanim privrednim društvima iz kategorije mala i srednja preduzeća (MSP) u Republici Srpskoj u privatnom vlasništvu, s ciljem uvođenja digitalnih rješenja u oblastima za koje MSP izraze interes. Na ovaj javni poziv mogu da se prijave MSP iz metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije.

U okviru ovog javnog poziva, tehnička podrška će biti obezbijeđena za oblasti za koje MSP izraze interes, a privredna društva iz ciljanih sektora mogu da dobiju podršku u sljedećim oblastima:

  • Digitalizacija u poslovanju (na primjer, digitalizacija procesa, razvoj alata za onlajn promociju, prodaju i istraživanje).
  • Digitalizacija poslovnih procesa,
  • Digitalizacija i automatizacija proizvodnih procesa,
  • Unapređenje aspekata elektronskog poslovanja preduzeća.

Prijave su otvorene do 28.08.2023. godine.

Obrazac javnog poziva