Јачање извозних капацитета малих и средњих предузећа металског сектора

Јачање извозних капацитета малих и средњих предузећа металског сектора

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2017 – 2018.

Опис: Пројекат је дао допринос унапређењу капацитета МСП у металском сектору за наступ на ино тржишту и дизању нивоа конкурентности предузећа у сектору металске индустрије. Привредна комора РС је овим пројектом осигурала континуирану подршку за извоз МСП у металском сектору.

Резултати:
•20 предузећа оспособљено је за наступ на ино тржишту
•9 предузећа учествовало је у студијској посјети Аустрији и Словенији,
•9 предузећа повећало ниво конкурентности кроз сертификацију одговарајућих стандарда квалитета
•Израђена секторска публикација уа промоцију капацитета сектора метала
•Успостављен је сет услуга „Пакет услуга за подршку извозу“ за МСП у сектору металске индустрије