Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora

Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2017 – 2018.

Opis: Projekat je dao doprinos unapređenju kapaciteta MSP u metalskom sektoru za nastup na ino tržištu i dizanju nivoa konkurentnosti preduzeća u sektoru metalske industrije. Privredna komora RS je ovim projektom osigurala kontinuiranu podršku za izvoz MSP u metalskom sektoru.

Rezultati:
•20 preduzeća osposobljeno je za nastup na ino tržištu
•9 preduzeća učestvovalo je u studijskoj posjeti Austriji i Sloveniji,
•9 preduzeća povećalo nivo konkurentnosti kroz sertifikaciju odgovarajućih standarda kvaliteta
•Izrađena sektorska publikacija ua promociju kapaciteta sektora metala
•Uspostavljen je set usluga „Paket usluga za podršku izvozu“ za MSP u sektoru metalske industrije