D-CARE

D-CARE

Развој, тестирање и валидација модела паметне његе у Подунављу у сврху развоја социјалних иновација, унапређења вјештина и предузетништва (Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship)

Носилац пројекта: Универзитет медицине и фармације Иулиу Хаţиегану, Клуж, Румунија

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање:: 2020 – 2022.

Опис:

Главни циљ пројекта D-CARE је побољшати вјештине те развити и провјерити паметна рјешења која ће ојачати и интегрисати регионални социјални и здравствени систем у 9 подунавских регија. Пројектом ће се промовисати услуге е-његе и е-здравства за старије особе с хроничним болестима и когнитивним оштећењима. Пројектне активности подијељене су у три стуба:

1) Дизајн умрежених иновативних окружења за учење, одговорних за развој нових алата за учење, садржаја и програма обуке за побољшање вјештина потребних пројектним регијама за пружање нових интегрисаних услуга његе (иновативни модели паметне његе);

2) Увођење пилот пројеката паметне неге за истраживање, избор, оптимизацију, тестирање и потврђивање иновативних услуга паметне неге за старије одрасле особе са хроничним болестима или когнитивним оштећењима;

3) успостављање Центра за транснационалну политику учења који би требао осигурати стварање знања и ширење резултата и знања ствараоцима политика;

За више информација о пројекту посјетите http://www.interreg-danube.eu/d-care