Зашто инвестирати

Република Српска је пожељна дестинација за страна улагања. Проведеним економским реформама – приватизација и развој тржишне привреде, развој сектора малих и средњих предузећа, стварање услова за привлачење страних инвеститора и бројне друге реформе створиле су предуслове за профитабилност инвестиционог пројекта.

ПРЕДНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

значајни природни ресурси
повољан геостратешки положај
високо едукована, обучена и цијеном конкурентна радна снага
правна сигурност
монетарна стабилност
ниска пореска стопа
реформисан банкарски систем и присуство страних банака
повољан третман страних инвеститора
погодности за стране инвеститоре
либерализација спољнотрговинског пословања

УЛОГА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Привредна комора Републике Српске и Подручна привредна комора Бања Лука помажу својим чланицама да остваре нове пословне контакте и развију партнерства организовањем заједничких наступа привредних субјеката на домаћим и иностраним сајмовима, организовањем привредних сусрета, те кроз друге видове промоције привреде, успостављањем партнерстава са другим привредним коморама и међународним организацијама.

Привредна комора је активно укључена у „лобирање“ код извршних органа власти за успостављање таквог привредног амбијента који ће помоћи развоју домаће привреде и привлаћењу страних инвестиција. У том смислу Комора сарађује  са институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине чији  је циљ ђеловања привлачење страних директних инвестиција, прије свега Министарство привреде и предузетништва, Инвестиционо развојна банка Републике Српске, ФИПА – Агенција за промоцију страних инвестиција БиХ и др.

Корисни линкови:

Инвестиционо развојна банка Републике Српске (www.irbrs.org)

Један од основних циљева Инвестиционо-развојне банке Републике Српске је подршка страним директним инвестицијама. У ту сврху ИРБРС промовише потенцијале Републике Српске и пружа одређене врсте услуга страним инвеститорима у реализацији њихових пројеката као што су:
– информисање о инвестиционим потенцијалима и могућностима и расположивим изворима финансирања;
– проналажење атрактивних пројеката/партнера и посредовање,
– пословни савјети,
– избор најповољније локације за инвестирање
– База података о атрактивним локацијама у свим општинама Републике Српске и
– финансијска подршка инвестирању.

Министарство привреде и предузетништва – Инвест Српска (www.investsrpska.net)

Централна тачка Владе Републике Српске за координацију активности око подстицања и развоја страних улагања јесте Министарство привреде и предузетништва. Министарство привреде и предузетништва кроз Ресор за економску сарадњу страним инвеститорима осигурава потребне информације о могућностима за улагање, законској регулативи, институцијама које су на располагању инвеститорима, те пружа и друге потребне информације.

ФИПА – Агенција за промоцију страних инвестиција БиХ  (www.fipa.gov.ba)

Фонд за подршку страним инвеститорима у БиХ.
Средства Фонда за стране инвеститоре у Босни и Херцеговини се могу користити за финансирање пројеката страних инвеститора у сљедећим секторима: производни сектор, сектору истраживања и развоја други пројекти, изузев пројеката у области угоститељства и трговине.