Zašto investirati

Republika Srpska je poželjna destinacija za strana ulaganja. Provedenim ekonomskim reformama – privatizacija i razvoj tržišne privrede, razvoj sektora malih i srednjih preduzeća, stvaranje uslova za privlačenje stranih investitora i brojne druge reforme stvorile su preduslove za profitabilnost investicionog projekta.

PREDNOSTI INVESTIRANJA

  • značajni prirodni resursi
  • povoljan geostrateški položaj
  • visoko edukovana, obučena i cijenom konkurentna radna snaga
  • pravna sigurnost
  • monetarna stabilnost
  • niska poreska stopa
  • reformisan bankarski sistem i prisustvo stranih banaka
  • povoljan tretman stranih investitora
  • pogodnosti za strane investitore
  • liberalizacija spoljnotrgovinskog poslovanja

ULOGA PRIVREDNE KOMORE

Privredna komora Republike Srpske i Područna privredna komora Banja Luka pomažu svojim članicama da ostvare nove poslovne kontakte i razviju partnerstva organizovanjem zajedničkih nastupa privrednih subjekata na domaćim i inostranim sajmovima, organizovanjem privrednih susreta, te kroz druge vidove promocije privrede, uspostavljanjem partnerstava sa drugim privrednim komorama i međunarodnim organizacijama.

Privredna komora je aktivno uključena u „lobiranje“ kod izvršnih organa vlasti za uspostavljanje takvog privrednog ambijenta koji će pomoći razvoju domaće privrede i privlaćenju stranih investicija. U tom smislu Komora sarađuje  sa institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine čiji  je cilj djelovanja privlačenje stranih direktnih investicija, prije svega Ministarstvo privrede i preduzetništva, Investiciono razvojna banka Republike Srpske, FIPA – Agencija za promociju stranih investicija BiH i dr.

Korisni linkovi:

Investiciono razvojna banka Republike Srpske (www.irbrs.org)

Jedan od osnovnih ciljeva Investiciono-razvojne banke Republike Srpske je podrška stranim direktnim investicijama. U tu svrhu IRBRS promoviše potencijale Republike Srpske i pruža određene vrste usluga stranim investitorima u realizaciji njihovih projekata kao što su:
– informisanje o investicionim potencijalima i mogućnostima i raspoloživim izvorima finansiranja;
– pronalaženje atraktivnih projekata/partnera i posredovanje,
– poslovni savjeti,
– izbor najpovoljnije lokacije za investiranje
– Baza podataka o atraktivnim lokacijama u svim opštinama Republike Srpske i
– finansijska podrška investiranju.

Ministarstvo privrede i preduzetništva​ – Invest Srpska (www.investsrpska.net)

Centralna tačka Vlade Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti oko podsticanja i razvoja stranih ulaganja jeste Ministarstvo privrede i preduzetništva. Ministarstvo privrede i preduzetništva kroz Resor za ekonomsku saradnju stranim investitorima osigurava potrebne informacije o mogućnostima za ulaganje, zakonskoj regulativi, institucijama koje su na raspolaganju investitorima, te pruža i druge potrebne informacije.

FIPA – Agencija za promociju stranih investicija BiH  (www.fipa.gov.ba)

Fond za podršku stranim investitorima u BiH.
Sredstva Fonda za strane investitore u Bosni i Hercegovini se mogu koristiti za finansiranje projekata stranih investitora u sljedećim sektorima: proizvodni sektor, sektoru istraživanja i razvoja drugi projekti, izuzev projekata u oblasti ugostiteljstva i trgovine.