Основни подаци

Назив ПKРС – Подручна привредна комора Бања Лука
Скраћени назив ППК БЛ
Назив на Енглеском језику Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region
Адреса Бранка Ћопића број 6, 78000 Бања Лука
Дјелатност 94.11 Дјелатност пословних удружења и удружења послодаваца
Матични број 01004077
ЈИБ 4400946790004
ПДВ број 400946790004
Жиро-рачун 562-099-00016769-45

 

У Бањалуци је 1902. године основано Обртно друштво са 120 чланова. Овај догађај је значио почетак привредног организовања у нашем подручју. Законом о оснивању Трговачко-обртничке коморе из 1909. године први пут је уређено организовање Коморе као јавно-правне установе у Босни и Херцеговини. Све до 1962. године дјеловале су струковне коморе, углавном за пољопривреду, угоститељство, трговину и занатство. Законом о оснивању јединствених привредних комора из 1962. конституисана је привредна комора, као комора општег типа у којој су равноправно заступљене све области и гране привреде.

Комора данас

Подручна привредна комора Бања Лука (ППК БЛ) је дио коморског система Републике Српске, организована на основу Закона о Привредној комори Републике Српске (Сл. гласник РС 65/08), Статута Привредне коморе РС и Статута ППК БЛ. Привредна комора Српске, заједно са пет подручних комора, организована је на европској традицији и моделу аустријске и њемачке коморе као комора тзв. континенталног типа с обавезним чланством.

Подручна привредна комора Бања Лука својим дјеловањем покрива 21 локалну заједницу, четири града (Бања Лукa, Приједор, Градишка и Лакташи) и 17 општинa (Мркоњић Град, Прњавор, Котор Варош, Шипово, Козарска Дубица, Рибник, Нови Град, Србац, Челинац, Кнежево, Оштра Лука, Петровац-Дринић, Костајница, Крупа на Уни, Купрес, Источни Дрвар и Језеро).

Привредна комора је самостална и независна, стручно-пословна асоцијација привредних субјеката чије је сједиште на подручју дјеловања Коморе. Привредна комора има статус правног лица.

Коморски систем РС већ дуже од деценије дјелује у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001.

Визија

Постати водећа институција у Републици Српској на пољу заступања интереса привреде Републике Српске, промовисања и повезивања привреде, пословног образовања, информисања и пружања савјетодавних услуга.

Мисија

У циљу привредног развоја Републике Српске, као заједничке мисије наших чланова, повјерено нам је да:

• Заступамо интересе привреде пред органима власти и тиме стварамо услове за унапређење пословања;

• Успостављамо и унапређујемо пословне везе са иностранством и представљамо привреду Републике Српске у земљи и иностранству;

• Пружамо услуге стручног образовања, пословног информисања и савјетовања.

Програмски циљеви

  1. Стварање повољнијег амбијента за привређивање
  2. Повећање конкурентности привреде
  3. Промоција привреде у земљи и иностранству
  4. Квалитетније информисање јавности и чланова Коморе
  5. Унапређење пословања Коморe