Osnovni podaci

Naziv PKRS – Područna privredna komora Banja Luka
Skraćeni naziv PPK BL
Naziv na Engleskom jeziku Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region
Adresa Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
Djelatnost 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
Matični broj 01004077
JIB 4400946790004
PDV broj 400946790004
Žiro-račun 562-099-00016769-45

 

U Banjaluci je 1902. godine osnovano Obrtno društvo sa 120 članova. Ovaj događaj je značio početak privrednog organizovanja u našem području. Zakonom o osnivanju Trgovačko-obrtničke komore iz 1909. godine prvi put je uređeno organizovanje Komore kao javno-pravne ustanove u Bosni i Hercegovini. Sve do 1962. godine djelovale su strukovne komore, uglavnom za poljoprivredu, ugostiteljstvo, trgovinu i zanatstvo. Zakonom o osnivanju jedinstvenih privrednih komora iz 1962. konstituisana je privredna komora, kao komora opšteg tipa u kojoj su ravnopravno zastupljene sve oblasti i grane privrede.

Komora danas

Područna privredna komora Banja Luka (PPK BL) je dio komorskog sistema Republike Srpske, organizovana na osnovu Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske (Sl. glasnik RS 65/08), Statuta Privredne komore RS i Statuta PPK BL. Privredna komora Srpske, zajedno sa pet područnih komora, organizovana je na evropskoj tradiciji i modelu austrijske i njemačke komore kao komora tzv. kontinentalnog tipa s obaveznim članstvom.

Područna privredna komora Banja Luka svojim djelovanjem pokriva 21 lokalnu zajednicu, četiri grada (Banja Luka,  Prijedor, Gradiška i Laktaši) i 17 opština (Mrkonjić Grad, Prnjavor, Kotor Varoš, Šipovo, Kozarska Dubica, Ribnik, Novi Grad, Srbac, Čelinac, Kneževo, Oštra Luka, Petrovac-Drinić, Kostajnica, Krupa na Uni, Kupres, Istočni Drvar i Jezero).

Privredna komora je samostalna i nezavisna, stručno-poslovna asocijacija privrednih subjekata čije je sjedište na području djelovanja Komore. Privredna komora ima status pravnog lica.

Komorski sistem RS već duže od decenije djeluje u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001.

Vizija

Postati vodeća institucija u Republici Srpskoj na polju zastupanja interesa privrede Republike Srpske, promovisanja i povezivanja privrede, poslovnog obrazovanja, informisanja i pružanja savjetodavnih usluga.

Misija

U cilju privrednog razvoja Republike Srpske, kao zajedničke misije naših članova, povjereno nam je da:

• Zastupamo interese privrede pred organima vlasti i time stvaramo uslove za unapređenje poslovanja;

• Uspostavljamo i unapređujemo poslovne veze sa inostranstvom i predstavljamo privredu Republike Srpske u zemlji i inostranstvu;

• Pružamo usluge stručnog obrazovanja, poslovnog informisanja i savjetovanja.

Programski ciljevi

  1. Stvаrаnjе pоvоlјniјеg аmbiјеntа zа privrеđivаnjе
  2. Pоvеćаnjе kоnkurеntnоsti privrеdе
  3. Prоmоciја privrеdе u zеmlјi i inоstrаnstvu
  4. Kvаlitеtniје infоrmisаnjе јаvnоsti i člаnоvа Kоmоrе
  5. Unаprеđеnjе pоslоvаnjа Kоmоre