Привредни потенцијали

ПЕРСПЕКТИВНИ СЕКТОРИ

1. ПОЉОПРИВРЕДА

Пољопривреда представља један од најзначајнијих природних ресурса. Усвајање Стратегије развоја пољопривреде Републике Српске омогућава подршку дјелатностима и производњи која ће бити тржишно орјентисана и конкурентна. Стога је један од приоритетних циљева развоја пољопривреде веће улагање страног и домаћег капитала у осавремењивање пољопривредне производње.

2. ФИНАЛИЗАЦИЈА ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

Дрвна индустрија Републике Српске је изразити извозник. Спада у ријетке гране привреде, које остварују суфицит у робној размјени са свијетом. У укупном извозу, учешће намјештаја је у сталном и постепеном повећању.У циљу обликовања нове индустријске политике дрвног сектора, а у складу са економском, развојном и социјалном политиком Републике Српске, тежи се промјени постојеће индустријске структуре у корист финалне производње и извоза.

3. ЕНЕРГЕТИКА – МИНИ ЦЕНТРАЛЕ

Због својих природних карактеристика Република Српска се сврстава у области богатије хидроенергетским потенцијалом. Сливно подручје Републике Српске обухвата слив ријека Уне и Сане, Врбаса, Босне, Дрине, Неретве и и Требишњице.
Највећи дио неискоришћеног потенцијала припада енергетским објектима снага већих од 10 МW, али постоји и значајан потенцијал у хидроенергетским објектима снаге до 10МW. Према истраживањима која су проведена 80-тих година дефинисано је око 120 локација за изградњу малих хидроелектрана (међу којима су неке на граничним ријекама) укупне инсталисане снаге око 340 МW и просјечне годишње производње 1400 ГWх.

Велика могућност обезбјеђења енергије из обновљивих извора (енергија вјетра и сунца)

Корисни линкови:
Инвестирање, Концесије – www.ирбрс.нет
Инвестирање-хидроенергетски потенцијали – www.владарс.нет

4. МЕТАЛНА И ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈА

Сектор металне и електро индустрије представља значајан сектор индустрије и има поред директног и индиректно дејство на развој укупне индустрије и привреде у цјелини. Развој овог сектора од изузетне је важности имајући у виду чињеницу да степен техничко-технолошке развијености једне земље директно овиси о степену развијености, стању и тенденцији развоја машинске индустрије те земље. Посебан значај сектор има са становишта извозних ефеката с обзиром да постоје добре перформансе за усмјерење производње ка извозу.

5.ТУРИЗАМ

“Република Српска је отворена и гостољубива за све оне које путеви доведу на Балкан, земља са дугом историјом, разноликом културом, недирнутом природом” – www.торс.рс.ср

Потенцијали туристичке привреде су само дјелимично искориштени и без обзира на минимална улагања ипак остварује стални раст. Давањем стратешког значаја овој привредној грани створили би се предуслови да постане једна од водећих грана привреде.
У области туризма постоје значајне могућности улагања у изградњу смјештајних капацитета, развој зимског туризма, побољшање понуде у области бањског туризма, развој рафтинга те других облика екстремног туризма.

ОПШТИНЕ

База података Инвестиционо развојне банке Републике Српске (доступна на интернет страници www.ирбрс.нет) између осталог садржи информације о расположивим мјестима за инвестирање (предузетничко-пословне зоне, кластери), потенцијалним пројектима и погодностима у свакој општини у Републици Српској. Циљ Базе је да потенцијалним страним инвеститорима олакша одлуку о избору најповољније локације за инвестирање.

Извор података:
Влада Републике Српске
Инвестиционо развојна банка РС