Privredni potencijali

PERSPEKTIVNI SEKTORI

1. POLJOPRIVREDA

Poljoprivreda predstavlja jedan od najznačajnijih prirodnih resursa. Usvajanje  Strategije razvoja poljoprivrede Republike Srpske omogućava podršku djelatnostima i proizvodnji koja će biti tržišno orjentisana i konkurentna. Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva razvoja poljoprivrede veće ulaganje stranog i domaćeg kapitala u osavremenjivanje poljoprivredne proizvodnje.

2. FINALIZACIJA PRERADE DRVETA

Drvna industrija Republike Srpske je izraziti izvoznik.  Spada u rijetke grane privrede, koje ostvaruju suficit u robnoj razmjeni sa svijetom. U ukupnom izvozu, učešće namještaja je u  stalnom i postepenom povećanju.U cilju oblikovanja nove industrijske politike drvnog sektora, a u skladu sa ekonomskom, razvojnom i socijalnom politikom Republike Srpske, teži se promjeni postojeće industrijske strukture u korist finalne proizvodnje i izvoza.

3. ENERGETIKA – MINI CENTRALE

Zbog svojih prirodnih karakteristika  Republika Srpska se svrstava u oblasti  bogatije hidroenergetskim potencijalom. Slivno područje Republike Srpske obuhvata sliv rijeka Une i Sane, Vrbasa, Bosne, Drine, Neretve i i Trebišnjice.
Najveći  dio neiskorišćenog potencijala pripada energetskim objektima snaga većih od 10 MW, ali postoji i značajan  potencijal u hidroenergetskim objektima snage do 10MW. Prema istraživanjima koja su provedena 80-tih godina definisano je oko 120 lokacija za izgradnju malih hidroelektrana (među kojima su neke na graničnim rijekama) ukupne instalisane snage oko 340 MW i prosječne godišnje proizvodnje 1400 GWh.

Velika mogućnost obezbjeđenja energije iz obnovljivih izvora (energija vjetra i sunca)

Korisni linkovi:
Investiranje, Koncesije – www.irbrs.net
Investiranje-hidroenergetski potencijali – www.vladars.net

4. METALNA I ELEKTRO INDUSTRIJA

Sektor metalne i elektro industrije predstavlja značajan sektor industrije i ima pored direktnog i indirektno dejstvo na razvoj ukupne industrije i privrede u cjelini. Razvoj ovog sektora od izuzetne je važnosti imajući u vidu činjenicu da stepen tehničko-tehnološke razvijenosti jedne zemlje direktno ovisi o stepenu razvijenosti, stanju i tendenciji razvoja mašinske industrije te zemlje. Poseban značaj sektor ima sa stanovišta izvoznih efekata s obzirom da postoje dobre performanse za usmjerenje proizvodnje ka izvozu.

5.TURIZAM

“Republika Srpska je otvorena i gostoljubiva za sve one koje putevi dovedu na Balkan, zemlja sa dugom istorijom, raznolikom kulturom, nedirnutom prirodom” – www.tors.rs.sr

Potencijali turističke privrede su samo djelimično iskorišteni i bez obzira na minimalna ulaganja ipak ostvaruje stalni rast. Davanjem strateškog značaja ovoj privrednoj grani stvorili bi se preduslovi da postane jedna od vodećih grana privrede.
U oblasti turizma postoje značajne mogućnosti ulaganja u izgradnju smještajnih kapaciteta, razvoj zimskog turizma, poboljšanje ponude u oblasti banjskog turizma, razvoj raftinga te drugih oblika ekstremnog turizma.

OPŠTINE

Baza podataka Investiciono razvojne banke Republike Srpske (dostupna na internet stranici www.irbrs.net) između ostalog sadrži informacije o raspoloživim mjestima za investiranje (preduzetničko-poslovne zone, klasteri), potencijalnim projektima i pogodnostima u svakoj opštini u Republici Srpskoj. Cilj Baze je da potencijalnim stranim investitorima olakša odluku o izboru najpovoljnije lokacije za investiranje.

Izvor podataka:
Vlada Republike Srpske
Investiciono razvojna banka RS