Промоција привреде – сајмови и привредне мисије

Један од најзначајнијих задатака Коморе јесте промоција привреде са циљем унапређења привредне сарадње са иностранством, афирмације домаће производње и повећања извоза. Комора ове задатке остварује кроз сљедеће активности: организовање наступа или презентација на сајмовима у земљи и у иностранству, пословно повезивање – одлазеће и долазеће привредне мисије, промоцију и презентацију производа и услуга у земљи и иностранству, промоција производа и услуга у циљу афирмације домаће производње кроз покренуту кампању „Наше је боље“ и друге промотивне активности.

ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТУПА ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА САЈМОВИМА У ЗЕМЉИ И У ИНОСТРАНСТВУ

План учешћа на домаћим и иностраним сајмовима заснива се на исказаном интересу привредних субјеката за наступ на појединим тржиштима и сајмовима, као и испитавању интереса и потреба предузећа кроз активности Привредне коморе Републике Српске и Подручне привредне коморе Бања Лука.

Имајући у виду изузетно велику понуду сајмова, како у Републици Српској, тако у регији и земљама ЕУ, Подручна привредна комора Бања Лука планира наступ привредника на сајмовима за текућу годину.

На wеб сите-у www.евентсеyе.цом можете пронаћи преглед сајмова и пословних конференција широм свијета претрагом:

по називу сајма или конференције
по теми
по датуму одржавања
по локацији
по називу организатора
ПОСЛОВНО ПОВЕЗИВАЊЕ – ОДЛАЗЕЋЕ И ДОЛАЗЕЋЕ ПРИВРЕДНЕ МИСИЈЕ

У складу са исказаним интересом чланица Коморе, а циљано на тржишта земаља најзначајнијих спољнотрговинских партнера Републике Српске и БиХ, планира се одржавање сусрета привредника.

Поред планираних активности, Комора ће се укључити у анимирање чланица за учешће у привредним мисијама које организује Привредна комора Републике Српске и Спољнотрговинска комора БиХ.

Неке од активности које је покренула Комора и које се одржавају јесу:

– “Наше је боље – произведено у Српској“

– ”Избор најуспјешнијих у привреди Републике Српске”

– Издавање каталога о предузећима регије, по гранама привреде

Промоција на Интернет страници Коморе www.бл.коморарс.ба

ДРУГИ ВИДОВИ ПРОМОЦИЈЕ

Поред наведеног, а захваљујући сарадњи са привредним коморама, првенствено из земаља Југоисточне Европе и земаља ЕУ, врши се међусобна размјена информација о понуди или потражњи предузећа и успостављање међусобних контаката.

Сљедећа битна претпоставка за сарадњу је чињеница да Стручна служба Коморе готово свакодневно прима упите иностраних фирми директно или путем привредних комора, које желе успоставити одређену сарадњу са предузећима из Републике Српске.

Слиједећи видови промоције који стоје на располагању чланицама су промоција производа у изложбеном холу Коморе и у часопису «Привредне информације», који се доставља не само чланицама Коморе већ и привредним коморама у окружењу и дипломатско-конзуларним представништвима БиХ.

Комора организује и презентације страних предузећа с циљем упознавања чланица са новим производима и технологијама, те потенцијалним партнерима. Послије оваких промоција обично услиједе и конкретни билатерални разговори.

ППК БЛ – СЕКТОР ЕКОНОМИЈЕ
Гордана Бунић, самостални стручни сарадник за промоцију привреде
Телефон/фаx: +387 51 493 104