Promocija privrede – sajmovi i privredne misije

Jedan od najznačajnijih zadataka Komore jeste promocija privrede sa ciljem unapređenja privredne saradnje sa inostranstvom, afirmacije domaće proizvodnje i povećanja izvoza. Komora ove zadatke ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti: organizovanje nastupa ili prezentacija na sajmovima u zemlji i u inostranstvu, poslovno povezivanje – odlazeće i dolazeće privredne misije, promociju i prezentaciju proizvoda i usluga u zemlji i inostranstvu, promocija proizvoda i usluga u cilju afirmacije domaće proizvodnje kroz pokrenutu kampanju „Naše je bolje“ i druge promotivne aktivnosti.

ORGANIZOVANJE NASTUPA ILI PREZENTACIJA NA SAJMOVIMA U ZEMLJI I U INOSTRANSTVU

Plan učešća na domaćim i inostranim sajmovima zasniva se na iskazanom interesu privrednih subjekata za nastup na pojedinim tržištima i sajmovima, kao i ispitavanju interesa i potreba preduzeća kroz aktivnosti Privredne komore Republike Srpske i Područne privredne komore Banja Luka.

Imajući u vidu izuzetno veliku ponudu sajmova, kako u Republici Srpskoj, tako u regiji i zemljama EU, Područna privredna komora Banja Luka planira nastup privrednika na sajmovima za tekuću godinu.

Na web site-u www.eventseye.com možete pronaći pregled sajmova i poslovnih konferencija širom svijeta pretragom:

po nazivu sajma ili konferencije
po temi
po datumu održavanja
po lokaciji
po nazivu organizatora
POSLOVNO POVEZIVANJE – ODLAZEĆE I DOLAZEĆE PRIVREDNE MISIJE

U skladu sa iskazanim interesom članica Komore, a ciljano na tržišta zemalja najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Republike Srpske i BiH, planira se održavanje susreta privrednika.

Pored planiranih aktivnosti, Komora će se uključiti u animiranje članica za učešće u privrednim misijama koje organizuje Privredna komora Republike Srpske i Spoljnotrgovinska komora BiH.

Neke od aktivnosti koje je pokrenula Komora i koje se održavaju jesu:

– “Naše je bolje – proizvedeno u Srpskoj“

– ”Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske”

– Izdavanje kataloga o preduzećima regije, po granama privrede

Promocija na Internet stranici Komore www.bl.komorars.ba

DRUGI VIDOVI PROMOCIJE

Pored navedenog, a zahvaljujući saradnji sa privrednim komorama, prvenstveno iz zemalja Jugoistočne Evrope i zemalja EU, vrši se međusobna razmjena informacija o ponudi ili potražnji preduzeća i uspostavljanje međusobnih kontakata.

Sljedeća bitna pretpostavka za saradnju je činjenica da Stručna služba Komore gotovo svakodnevno prima upite inostranih firmi direktno ili putem privrednih komora, koje žele uspostaviti određenu saradnju sa preduzećima iz Republike Srpske.

Slijedeći vidovi promocije koji stoje na raspolaganju članicama su promocija proizvoda u izložbenom holu Komore i u časopisu «Privredne informacije», koji se dostavlja ne samo članicama Komore već i privrednim komorama u okruženju i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Komora organizuje i prezentacije stranih preduzeća s ciljem upoznavanja članica sa novim proizvodima i tehnologijama, te potencijalnim partnerima. Poslije ovakih promocija obično uslijede i konkretni bilateralni razgovori.

PPK BL – SEKTOR EKONOMIJE
Gordana Bunić, samostalni stručni saradnik za promociju privrede
Telefon/fax: +387 51 493 104
E-mail