Регулатива

Привредна комора је самостална и независна, стручно-пословна асоцијација привредних субјеката чије је сједиште на подручју дјеловања Коморе. Привредна комора има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом.

Поред Статута, Привредна комора има друге опште акте којима је регулисан рад органа, тијела и Стручне службе.

Закон о Привредној комори РС

Статут ППК БЛ

Правилник о изборима за органе и тијела Привредне коморе РС и подручних привредних комора

Правилник о поступку заштите од узнемиравања на раду код послодавца

Политика квалитета

Пословник о квалитету

Одлука о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате (Службени гласник РС број 22/23, од 8.3.2023. године)

Прилози Одлуке Образац_чл_ПК_1  и Образац_чл_ПК_2