DELICE

DELICE

Развој цјеложивотног учења за повећање конкурентности и запошљавање

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2013 – 2015.

Опис: Пројекат је проведен с циљем повећања капацитета за запошљавање радне снаге кроз стручно образовање и тренинге за одрасле.

Резултати: Током пројекта набављена је вриједна опрема за Машинску и Пољопривредно-прехрамбену школу и омогућена је њихова акредитација за провођење програма образовања одраслих. Школе су опремљење са: ЦНЦ машинама, ауто-дијагностиком, опремом за заваривање, трактором, прскалицом и прикључним возилом. Машинска школа је кроз пројекат стекла акредитацију за додатних 8 занимања и 5 оспособљавања, док је Пољопривредно-прехрамбена школа акредитовала 4 занимања и 5 програма оспособљавања. Пројекат је основао и Савјет за образовање и запошљавање града Приједора чија је основна функција усклађивање понуде и потражње на локалном тржишту рада.

Више информација:: http://www.predaprijedor.com/works/razvoj-cjelozivotnog-ucenja-za-povecanje-konkurentnosti-i-zaposljavanje-developing-lifelong-learning-for-increase-of-competitiveness-and-employment-delice/