EcoInn Danube

EcoInn Danube

Екоиновативно повезана дунавска регија (Eco-innovatively connected Danube Region)

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2016 – 2019.

Опис: Општи циљ пројекта је јачање сарадње иновационих актера у области еко-иновација с посебним нагласком на развој и примјену еко-технологија у Дунавском региону.

Пројекат је дао допринос унапређењу услова за сарадњу између иновационих актера те самим тим и генерисање и развој еко-иновација базираних на друштвеним и потребама окружења. Представљањем паметних рјешења за окупљање кључних играча иновационог екосистема, креирано је иновативније и више еколошки прихватљиво међурегионално окружење. Такође, подржана је и сарадња између истраживачких институција и приватног сектора. Повезани су тражиоци капитала за еко-иновације и они који посједују капитал.

Резултати: http://ecoinnovative.eu/

Више информација: www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube