EcoInn Danube

EcoInn Danube

Ekoinovativno povezana dunavska regija (Eco-innovatively connected Danube Region)

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2016 – 2019.

Opis: Opšti cilj projekta je jačanje saradnje inovacionih aktera u oblasti eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko-tehnologija u Dunavskom regionu.

Projekat je dao doprinos unapređenju uslova za saradnju između inovacionih aktera te samim tim i generisanje i razvoj eko-inovacija baziranih na društvenim i potrebama okruženja. Predstavljanjem pametnih rješenja za okupljanje ključnih igrača inovacionog ekosistema, kreirano je inovativnije i više ekološki prihvatljivo međuregionalno okruženje. Takođe, podržana je i saradnja između istraživačkih institucija i privatnog sektora. Povezani su tražioci kapitala za eko-inovacije i oni koji posjeduju kapital.

Rezultati:: http://ecoinnovative.eu/

Više informacija: www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube