Пројекти

D-CARE

D-CARE

Развој, тестирање и валидација модела паметне његе у Подунављу у сврху развоја социјалних иновација, унапређења вјештина и предузетништва (Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship) Носилац пројекта: Универзитет медицине и фармације Иулиу Хаţиегану, Клуж, Румунија Улога ППК БЛ: партнер Трајање:: 2020 – 2022. Опис: Главни […]

Прочитај више
Подршка предузетништву жена Републике Српске

Подршка предузетништву жена Републике Српске

Носилац пројекта: Привредна комора Републике Српске Улога ППК БЛ: партнер Трајање: 2019. Опис пројекта: Општи циљ пројекта је унапређење мјера за подршку развоју предузетништва жена у Републици Српској. Резултати: •Повећан број активних чланица у раду савјета за 20 % •Повећано учешће предузетница у активностима које савјети организују за 10% •Усвојен Акциони план рада савјета за […]

Прочитај више
EcoInn Danube

EcoInn Danube

Екоиновативно повезана дунавска регија (Eco-innovatively connected Danube Region) Улога ППК БЛ: партнер Трајање: 2016 – 2019. Опис: Општи циљ пројекта је јачање сарадње иновационих актера у области еко-иновација с посебним нагласком на развој и примјену еко-технологија у Дунавском региону. Пројекат је дао допринос унапређењу услова за сарадњу између иновационих актера те самим тим и генерисање […]

Прочитај више
Јачање извозних капацитета малих и средњих предузећа металског сектора

Јачање извозних капацитета малих и средњих предузећа металског сектора

Улога ППК БЛ: партнер Трајање: 2017 – 2018. Опис: Пројекат је дао допринос унапређењу капацитета МСП у металском сектору за наступ на ино тржишту и дизању нивоа конкурентности предузећа у сектору металске индустрије. Привредна комора РС је овим пројектом осигурала континуирану подршку за извоз МСП у металском сектору. Резултати: •20 предузећа оспособљено је за наступ […]

Прочитај више
КООПЛокал

КООПЛокал

Јачање сарадње Привредне КОморе и ОПштина на пружању подршке економском развоју на ЛОКАЛном нивоу Улога ППК БЛ: водећи партнер Трајање: 2017 – 2018. Опис: КООПЛокал је проведен да би се унаприједили управљачки капацитети за локални економски развој општина Прњавор, Србац и Лакташи кроз изградњу и увођење инструмената економског развоја на локалном нивоу и пружање подршке […]

Прочитај више
WeB

WeB

We Enforce Businesses (Ми смо подршка предузећима) Улога ППК БЛ: водећи партнер Трајање: 2013 – 2015. Опис: Пројекат је инициран од стране привредника из области информационо-комуникационих технологија (ИКТ), те привредних комора у БиХ које су интензивирале сарадњу на пројектном принципу кроз претходно проведен пројекат НЕТ. Пројекат WеБ је ојачао привредне коморе у БиХ и унаприједио њихове […]

Прочитај више
DELICE

DELICE

Развој цјеложивотног учења за повећање конкурентности и запошљавање Улога ППК БЛ: партнер Трајање: 2013 – 2015. Опис: Пројекат је проведен с циљем повећања капацитета за запошљавање радне снаге кроз стручно образовање и тренинге за одрасле. Резултати: Током пројекта набављена је вриједна опрема за Машинску и Пољопривредно-прехрамбену школу и омогућена је њихова акредитација за провођење програма […]

Прочитај више
ПРОФИС

ПРОФИС

Promotion of Financing Innovation in South-East Europe (Промоција финансирања иновација у Југоисточној Европи) Улога ППК БЛ: партнер Трајање: 2013 – 2014. Опис: ПРОФИС је дао допринос унапређењу иновативног окружења у ЈИ Европи и проширио информације о доступности финансијских средстава. Такође, пружаоци пословних услуга су ојачали капацитете за развој нових услуга у области финансирања иновација. ПРОФИС је […]

Прочитај више
АДРИА-ХУБ

АДРИА-ХУБ

Bridge Technical Differences and Social Suspicions Contributing to Transform the Adriatic Area in a Stable Hub for a Sustainable Technological Development Улога ППК БЛ: партнер Трајање: 2012 – 2016. Опис: Пројекат АДРИА-ХУБ имао је за циљ да унапреди истраживачки капацитет и степен индустријских иновација широм Јадранског простора. Сврха АДРИА-ХУБ-а била је промоција стварања транснационалне мреже […]

Прочитај више
НЕТ

НЕТ

Умрежавање, образовања и обука комора у БиХ (Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH) Улога ППК БЛ: водећи партнер Трајање: 2011 – 2013. Опис: Основни циљ пројекта је јачање мреже привредних комора Босне и Херцеговине умрежавањем и јачањем дијалога између органа управе и комора, прилагођавање стандардима европских привредних комора кроз анализу препрека у остваривању основних коморских […]

Прочитај више
Анализа женског предузетништва

Анализа женског предузетништва

Улога ППК БЛ: имплементатор Трајање: 2011. Опис: Пројекат је, уз подршку Британског савјета у БиХ, Комора провела с циљем: 1) ажурирања података о привредн

Прочитај више
EuroSouthEast Network

EuroSouthEast Network

Умрежавање привредних комора/удружења/институција Венета и држава Југоисточне Европе Улога ППK БЛ: партнер Трајање: 2008 – 2009. Опис: У новембру 2008. године је успостављена мрежа за сарадњу између Центра за међународну сарадњу регије Венето (Центро Естеро Венето), те жупанијских комора из Пуле, Ријеке и Осијека, Kластера Дрво из Приједора, Бизнис сервис центра из Зенице, комора Србије, […]

Прочитај више